Kiseli program Paprika filet 1450g

PAPRIKA FILET.Ovaj proizvod je dobijen filetiranjem sveže crvene paprike i
pasterizacijom u slano-kiselom rastvoru.Pakuje se u staklenu ambalažu
680gr.,1450gr.,2450gr., i limenku 4100gr.Primenu ima kako u domaćinstvu tako i u
hotelima, restoranima, menzama itd.



Podelite: