Ostalo Demi voda 5/1

DEMI VODA je demineralizovana voda kojoj su tehnološkim postupkom odstranjene
sve primese.Sličnih je osobina kao destilovana voda, pa joj je i primena slična.Koristi se
u domaćinstvu i autoindustriji .Podelite: