Sirće Esencija 1/2

Esencija ili sirćetna kiselina(80%) najčešće se koristi u domaćinstvu za konzerviranje
zimnice .Podelite: