Sirće Kisko 3/1

Kisko je sirće dobijeno razblaživanjem sirćetne kiseline na 9% i kao takva se koristi za
pripremu raznih vrsta salata.Podelite: